تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۶,۱۴۵,۰۵۳ نفر
۱,۵۰۷ نفر
۶,۴۱۳ نفر
۷ شهریور ۱۳۹۴
۵۴۲ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

3.238.180.255
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۲/۳۱ ۱۴   کاربر ۱۴   صفحه
۰۲/۳۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۲۹ ۸   کاربر ۸   صفحه
۰۲/۲۸ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۲/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۲۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۱۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۵ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۲/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۲ ۲۱   کاربر ۲۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۲۶ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۹۵ ۵ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۹۱ ۴ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۸۸ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۲۰۵ ۵ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۰۶ ۵ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۰۹ ۵ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۷۳ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۱۲ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۸۹ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۱۳ ۳ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۷۰ ۴ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۱۸ ۳ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۰۱ ۲ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۳۵ ۳ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۷۱ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۴۴ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۷۴ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۴۵ ۶ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۵۷ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۳۶ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۲۵ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۳۵ ۸ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۷۹ ۶ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲,۱۳۹,۲۰۶ ۳۶ %
UKR
UKR
۱,۶۰۳,۸۰۵ ۲۷ %
USA
USA
۶۸۸,۷۰۴ ۱۲ %
ZZZ
نامشخص
۲۹۳,۴۹۶ ۵ %
ROM
ROM
۲۴۸,۳۸۶ ۴ %
DEU
DEU
۲۲۹,۴۰۰ ۴ %
RUS
RUS
۱۷۵,۷۰۸ ۳ %
SWE
SWE
۹۹,۲۲۹ ۲ %
CHN
CHN
۸۶,۱۲۰ ۱ %
ISR
ISR
۸۳,۹۶۷ ۱ %
GBR
GBR
۶۷,۳۷۳ ۱ %
FRA
FRA
۴۱,۰۸۷ ۱ %
ITA
ITA
۲۶,۴۰۸ ۰ %
CAN
CAN
۲۳,۵۴۴ ۰ %
NLD
NLD
۱۹,۸۰۲ ۰ %
TUR
TUR
۱۹,۶۰۵ ۰ %
SEN
SEN
۱۸,۲۹۱ ۰ %
DNK
DNK
۱۵,۰۰۷ ۰ %
IND
IND
۱۴,۸۹۰ ۰ %
AUS
AUS
۱۳,۱۲۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۹۱۱ ۳۴ %
Mozilla
Mozilla
۶۳۰ ۲۴ %
Firefox
Firefox
۵۷۸ ۲۲ %
Other
Other
۲۷۱ ۱۰ %
Safari
Safari
۱۳۵ ۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۷۵ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۴ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۵ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۸ ۰ %
Opera
Opera
۴ ۰ %
Edge
Edge
۲ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۱ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۹۲۶ ۳۷ %
Linux ۶۴۷ ۲۶ %
Windows 10 ۴۴۸ ۱۸ %
Windows 7 ۲۸۹ ۱۱ %
XP ۱۴۲ ۶ %
Windows 8 ۴۰ ۲ %
iOS ۲۳ ۱ %
Vista ۵ ۰ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Android ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
crawlergo@gmail.com ۵
مشکین شهر ۳
amazon ۳
{q} ۲