تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۵,۶۰۳,۴۲۳ نفر
۱,۷۰۵ نفر
۱,۷۶۶ نفر
۷ شهریور ۱۳۹۴
۵۴۲ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

3.81.172.77
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۰/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۲۵ ۴   کاربر ۴   صفحه
۱۰/۲۴ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۰/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۱ ۱۴   کاربر ۱۶   صفحه
۱۰/۲۰ ۱۷   کاربر ۲۴   صفحه
۱۰/۱۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۱۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۵ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۰/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۳ ۳   کاربر ۳   صفحه
۱۰/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۰ ۲   کاربر ۶   صفحه
۱۰/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۸ ۷۷   کاربر ۱۸۵   صفحه
۱۰/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۶ ۳   کاربر ۳   صفحه
۱۰/۰۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۰۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۹/۳۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۹/۲۹ ۴۶   کاربر ۴۶   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۱۶ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۹۲ ۵ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۸۳ ۵ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۷۳ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۹۳ ۵ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۰۳ ۵ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۰۵ ۵ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۶۸ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۴۵ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۸۷ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۰۸ ۳ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۶۵ ۴ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۱۵ ۳ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۹۷ ۲ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۳۴ ۳ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۲۶ ۳ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۳۱ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۶۲ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۳۱ ۶ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۵۱ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۲۳ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۱۷ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۲۵ ۸ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۵۲ ۶ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲,۰۲۶,۱۸۱ ۳۸ %
UKR
UKR
۱,۳۷۰,۰۶۴ ۲۵ %
USA
USA
۶۲۹,۱۶۹ ۱۲ %
ZZZ
ZZZ
۲۷۳,۴۰۳ ۵ %
ROM
ROM
۲۱۴,۵۰۷ ۴ %
DEU
DEU
۲۰۸,۲۳۵ ۴ %
RUS
RUS
۱۷۰,۷۳۴ ۳ %
SWE
SWE
۹۷,۷۷۲ ۲ %
ISR
ISR
۸۳,۸۵۶ ۲ %
CHN
CHN
۷۸,۰۰۵ ۱ %
GBR
GBR
۶۱,۷۳۸ ۱ %
FRA
FRA
۳۹,۸۲۰ ۱ %
ITA
ITA
۲۶,۰۰۲ ۰ %
CAN
CAN
۲۲,۵۲۲ ۰ %
NLD
NLD
۱۹,۱۴۴ ۰ %
TUR
TUR
۱۸,۷۸۱ ۰ %
IND
IND
۱۴,۳۳۶ ۰ %
DNK
DNK
۱۳,۸۸۰ ۰ %
AUS
AUS
۱۲,۲۲۸ ۰ %
AUT
AUT
۱۱,۲۹۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۷۷۴ ۳۲ %
Mozilla
Mozilla
۶۰۱ ۲۵ %
Firefox
Firefox
۵۲۹ ۲۲ %
Other
Other
۲۶۳ ۱۱ %
Safari
Safari
۱۱۴ ۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۷۲ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۴ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۵ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۸ ۰ %
Opera
Opera
۲ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۱ ۰ %
Edge
Edge
۱ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۸۸۹ ۳۹ %
Linux ۵۲۸ ۲۳ %
Windows 10 ۳۹۴ ۱۷ %
Windows 7 ۲۶۷ ۱۲ %
XP ۱۳۹ ۶ %
Windows 8 ۳۹ ۲ %
iOS ۲۰ ۱ %
Vista ۵ ۰ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Android ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
crawlergo@gmail.com ۵
مشکین شهر ۳
amazon ۳