تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۵,۲۰۳,۳۵۴ نفر
۲۱۲ نفر
۱,۵۲۹ نفر
۷ شهریور ۱۳۹۴
۵۴۲ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

3.239.50.33
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۲۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۲۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۷/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۲۳ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۷/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۲۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۷/۱۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۷/۱۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۷/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۱۶ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۷/۱۵ ۱۶   کاربر ۱۶   صفحه
۰۷/۱۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۷/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۱۱ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۷/۱۰ ۱   کاربر ۳۹   صفحه
۰۷/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۰۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۷/۰۷ ۱۰   کاربر ۱۰   صفحه
۰۷/۰۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۷/۰۵ ۱۰   کاربر ۸۴   صفحه
۰۷/۰۴ ۴   کاربر ۲۳   صفحه
۰۷/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۷/۰۲ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۷/۰۱ ۲   کاربر ۴   صفحه
۰۶/۳۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۰۹ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۵۰ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۷۲ ۵ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۵۹ ۵ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۸۴ ۵ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۸۴ ۵ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۸۴ ۵ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۵۵ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۱۴ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۵۹ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۷۳ ۲ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۶۰ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۰۲ ۳ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۹۵ ۳ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۲۹ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۲۶ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۱۹ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۳۲ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۲۰ ۶ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۴۹ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۹۰ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۰۸ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۳۶ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۴۳ ۷ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۸۷۷,۰۲۲ ۳۷ %
UKR
UKR
۱,۳۳۲,۷۵۹ ۲۷ %
USA
USA
۵۸۳,۴۶۷ ۱۲ %
ZZZ
ZZZ
۲۵۹,۰۵۰ ۵ %
DEU
DEU
۱۸۹,۵۳۱ ۴ %
ROM
ROM
۱۸۵,۵۰۴ ۴ %
RUS
RUS
۱۶۶,۹۶۱ ۳ %
SWE
SWE
۹۷,۱۸۵ ۲ %
CHN
CHN
۷۴,۳۹۴ ۱ %
GBR
GBR
۵۹,۲۷۲ ۱ %
FRA
FRA
۳۹,۱۳۳ ۱ %
ITA
ITA
۲۵,۶۴۹ ۱ %
CAN
CAN
۲۱,۹۰۶ ۰ %
NLD
NLD
۱۸,۶۰۰ ۰ %
TUR
TUR
۱۸,۳۶۸ ۰ %
IND
IND
۱۳,۹۴۵ ۰ %
DNK
DNK
۱۲,۶۰۹ ۰ %
AUT
AUT
۱۱,۲۰۱ ۰ %
AUS
AUS
۱۰,۹۶۸ ۰ %
POL
POL
۹,۸۶۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۵۵۸ ۲۶ %
Mozilla
Mozilla
۵۴۵ ۲۶ %
Firefox
Firefox
۵۲۷ ۲۵ %
Other
Other
۲۵۶ ۱۲ %
Safari
Safari
۱۰۰ ۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۷۰ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۳ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۵ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۸ ۰ %
Opera
Opera
۲ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۱ ۰ %
Edge
Edge
۱ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۸۲۶ ۴۱ %
Linux ۴۱۳ ۲۱ %
Windows 10 ۳۷۵ ۱۹ %
Windows 7 ۱۷۸ ۹ %
XP ۱۳۷ ۷ %
Windows 8 ۳۹ ۲ %
iOS ۱۹ ۱ %
Vista ۴ ۰ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Android ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
amazon ۳